Wanneer Marifoon Basis nodig?

De marifoon is en blijft een belangrijk communicatiemiddel aan boord. Zowel voor het onderlinge contact tussen schepen, alsmede dat steeds meer sluis- en brugwachters verwachten dat u op de daarvoor bestemde marifoonkanalen uitluistert. Ook bij het zoeken naar een ligplaats in een jachthaven is de marifoon een handig hulpmiddel.

Terwijl de marifoon ook een zeer belangrijke rol speelt bij nood-, spoed- en veiligheidsverkeer! Om echter van een marifoon aan boord van uw schip gebruik te mogen maken, heeft u een registratie bewijs nodig, waarvoor u minimaal in het bezit dient te zijn van een Basiscertificaat Marifonie.

Inhoud:

  • Regelgeving rond de marifoon
  • Openbaar verkeer
  • Nautisch verkeer
  • Nood/spoed/veiligheidsverkeer
  • Techniek
  • Proefexamen


Cursusinformatie

Na inschrijving wordt het cursusboek u al toegestuurd en dan kunt u zich thuis voorbereiden 

De eerste les vindt plaats op vrijdagavond. De cursusstof wordt doorgenomen en u krijgt ongeveer 300 veelgestelde examenvragen mee naar huis.
De tweede les vindt plaats op een zaterdagmorgen van 9:30 uur tot 11:30 uur en worden alle vragen doorgenomen en kunt u vragen stellen over wat u nog niet duidelijk was.

Na een koffiepauze is tussen 12:00  en 13:00 het marifoonexamen.